fbpx
  • Vi har kun én klode

    Første forelesning innenfor tema bærekraftig markedsføring med foreleser Thore Larsgård handlet i hovedsak om tema bærekraftig utvikling. Mitt første blogginnlegg skal handle om noe jeg synes var interessant fra denne forelesningen. Bærekraftig utvikling er et svært engasjerende og omdiskutert tema som kan defineres slik; “Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.” (FN.no) Hva er bærekraftsmålene? Denne dagen fikk vi besøk av gjesteforeleser Madeleine Hesstvedt Solstad, som er rådgiver i FN. Hun snakket om FN’s 17 bærekraftsmål som er en forlengelse av tusenårsmålene. For lettere å forstå hva bærekraftsmålene innebærer har jeg hentet…